RENAJA (Vo) Hank Nishiyama (Gt.Cho) Tomoharu Hani (Key) Keisuke Miyashita (Ba) Makoto Douchi (Sax.Perc.Cho)

出演イベント